STARTSIDA

Den demokratiska* föreningen

Beer Hunters MC Sävsjö är en demokratisk* förening för den som gillar motorcyklar, goda öl och gemytlig samvaro.

All verksamhet i föreningen bygger på medlemmarnas initiativ, det finns ingen styrelse eller någon annan typ av funktionärer.

Alla medlemmars åsikter är lika mycket värda, alla har rätt att yttra sig och ingen har något veto.

Närhelst en grupp Beer Hunters träffas är de beslutsmässiga och har därmed det fulla ansvaret för vad som sker.

Medlemsavgifter och annat tjafs befattar vi oss inte med, när en kostnad uppstår i samband med någon aktivitet betalar den som deltar för sig.

Enkelt, obyråkratiskt och rättvist.

*Demokratisk (från grekiskans demos, folket, och kratein, styrelse) har bokstavligen den ungefärliga betydelsen "folkstyre".

 

 

26-28 juni

Haskas Run To The Sun, Sandbergen

26-28 juni

Skogsträffen Seghalla, Stocks MC

 

28 juni

Nostalgiafestivalen. Ronneby

 

 

Se kalendern för fler evenemang

© 2014 Beer Hunters MC